Choroby przenoszone drogą płciową

  • Zapalenie cewki moczowej
  • Opryszczka narządów płciowych -Opryszczka narządów płciowych jest obecnie najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową. Wywoływana jest głównie przez typ 2 wirusa opryszczki.
  • Kłykciny kończyste - Kłykciny kończyste, czyli brodawki płciowe jest to choroba weneryczna występująca zarówno u kobiet jak i mężczyzn. Jest ona wywołana przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).

Inne jednostki chorobowe

Diagnostyka

Diagnostyka zakażenia Chlamydia polega na wykonaniu testów immunoenzymatycznych, immunofluorescencji bezpośredniej tudzież wyhodowania drobnoustroju w hodowli komórkowej. Wzrasta popularność testów serologicznych, które wykrywają obecność we krwi przeciwciał przeciwko Chlamydia.

Najbardziej wiarygodne pod względem diagnostycznym są natomiast metody polegające na wykrywaniu materiału genetycznego - DNA Chlamydia w pobranej od chorego próbce.

U mężczyzn do badania pobiera się wymaz z cewki moczowej, u kobiet z kanału szyjki macicy lub z pochwy.

Rozpoznanie infekcji jest bardzo trudne i wymaga bardzo specjalistycznych i kosztownych badań. Obecnie, stosunkowo niewiele jest laboratoriów wykonujących badania na obecność chlamydii. Pełna diagnostyka zakażenia chlamydia trachomatis, najczęściej polega na oznaczeniu poziomu immunoglobulin IgM i IgG we krwi, jak również stwierdzeniu obecności drobnoustrojów w wymazie, pobranym z miejsca podejrzanego o ich bytowanie. Najczęściej wymaz pobiera się specjalną szczoteczką na pożywkę transportową, ze zmian na sromie, z szyjki macicy lub ujścia cewki moczowej.

Chlamydia wykrywane są:

  • w hodowli komórkowej – czułość wynosi około 80% (czasami uzyskuje się fałszywie ujemne wyniki badania, co jest spowodowane obumarciem komórek w czasie transportu); wymaga niskiej temperatury transportu
  • metodami immunofluorescencji bezpośredniej (DFA) – czułość wynosi około 80%; materiał utrwalony na szkiełku podstawowym ogląda się pod mikroskopem
  • metodą immunoenzymatyczną (EIA) – czułość wynosi około 90%; do badania wykorzystuje się specjalny aparat zwany spektrofotometrem
  • na podstawie testów enzymatycznych – charakteryzują się niską czułością, jednak mogą być wykonywane bezpośrednio w gabinecie lekarskim za pomocą testów płytkowych
  • metodami opartymi na wykrywaniu DNA (PCR, LCR) – czułość wynosi do 98%, wykonywane z wymazu z szyjki macicy lub przedsionka pochwy albo próbki moczu.

Źródło: Wikipedia

doksycyklina