Choroby przenoszone drogą płciową

  • Zapalenie cewki moczowej
  • Opryszczka narządów płciowych -Opryszczka narządów płciowych jest obecnie najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową. Wywoływana jest głównie przez typ 2 wirusa opryszczki.
  • Kłykciny kończyste - Kłykciny kończyste, czyli brodawki płciowe jest to choroba weneryczna występująca zarówno u kobiet jak i mężczyzn. Jest ona wywołana przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).

Inne jednostki chorobowe

Zapalenie cewki moczowej

plciowy uklad Zapalenie cewki moczowej (www.zapaleniecewkimoczowej.pl) to choroba o różnej etiologii, spowodowana najczęściej zakażeniem i przenoszona drogą płciową. Wyróżnić można zapalenie cewki moczowej swoiste – rzeżączkowe oraz nieswoiste – nierzeżączkowe, z uwagi na czynnik wywołujący to schorzenie. Najczęstszą przyczyną wystąpienia nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej jest Gram-ujemna komórka wewnątrzkomórkowa o nazwie Chlamydia trachomatis. Prowadzi ona do wystąpienia zapalenia w około 30-50% przypadków wszystkich tego rodzaju zachorowań. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym odpowiedzialnym za rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej jest z kolei dwoinka rzeżączki o nazwie Neisseria gonorrhoeae.

Diagnoza i leczenie

Celem potwierdzenia zapalenia cewki moczowej wykonuje się dwa, następujące badania: posiew moczu z pierwszego strumienia oraz pobranie posiewu z dystalnego odcinka cewki moczowej. Wykrycie neutrofilów świadczy o zapaleniu cewki moczowej. Z kolei obecność Gram-ujemnych dwoinek wewnątrzkomórkowych świadczy o etiologii rzeżączkowej. W razie stwierdzenia nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej, leczenie obejmuje podawanie doxycykliny w dawce 2 x 100 mg przez siedem dni. Innym lekiem stosowanym w ramach leczenia nieswoistego zapalenia jest azytromycyna podawana jednorazowo w dawce 1 g. Do leków alternatywnych zalicza się głównie: ofloksacynę oraz erytromycynę. Wszyscy partnerzy seksualni zagrożeni zakażeniem również powinni zostać przebadani oraz poddani odpowiedniemu leczeniu.

Powikłania

W przypadku pacjentów podejmujących skuteczne leczenie zapalenia cewki moczowej, powikłania występują stosunkowo rzadko. Inaczej jest jednak w sytuacji nieleczonego zapalenia. U mężczyzn może bowiem dojść do zapalenia jądra, najądrza oraz gruczołu krokowego (w przypadku rzeżączki). Do najczęstszych powikłań występujących w przypadku kobiet zalicza się natomiast: rzeżączkowe zapalenie narządów miednicy małe oraz rzeżączkowe zapalenie endometrium. Możliwym, choć raczej rzadkim powikłaniem zapalenia cewki moczowej może być również zespół Reitera, a więc reaktywne zapalenie stawów nabyte drogą płciową.

doksycyklina